Skip to content

Over de grondlegger en Hyun Ki

Mijn naam is Young Il Yoo. Ik ben coach, trainer op het gebied van bewustzijn, optimalisatie en communicatie, kennismanagement en programmamaker.

Ik ben de grondlegger van het Hyun Ki methode, een methode die toepasbaar is zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu, als voor het bedrijfsleven. Het begrijpen en hanteren van bepaalde principes kan helpen het persoonlijk functioneren en de samenwerking met anderen te verbeteren.

Ontstaan van Hyun Ki

Hyun Ki betekent eeuwige energie. Er is niks nieuws is onder de zon, alles is en was er al. Met deze wetenschap ontstond de behoefte om een systeem te ontwikkelen die voor iedereen passend is. Dikwijls ziet u dat men het wiel ‘zogenaamd’ opnieuw heeft uitgevonden. Maar kan dat wel? Kunt u iets anders bedenken dan een wiel, een ‘iets’ wat dezelfde functie kan hebben voor hetgeen het wiel is uitgevonden?

Hyun Ki is een persoonlijk ontwikkelingssysteem.

Een systeem die de herinnering van energetisch werk wakker maakt in de persoon zelf. Hierdoor ontstaat inzicht, begrip en herkenning als het gaat om energetisch werken. Niemand is gelijk aan de ander. Dit houdt in dat de beeldvorming en de vorming van gevoel ook voor een ieder verschillend is. Een beoefenaar van het Hyun Ki systeem kunt u zien als een eigenheid: iemand die begrijpt de principes en heeft leren herinneren hoe gevoelens te vertalen naar zijn of haar beeld. Het systeem is dus geënt op herinnering.

Herinnering zal u misschien denken? Ons universum al lang geleden ontstaan. Wetenschappers zijn al sinds jaar en dag mee bezig om te ontdekken met welke krachten en energieën de wereld is gemaakt zoals wij die kennen. De wetenschap leert ons dat het leven zoals wij het kennen al miljoenen keren is gerecycled en dat iedere cel en zelfs nog kleiner een soort van herinnering kent.

Met deze wetenschap kunt u zich voorstellen dat deze herinneringen opgeslagen zijn in onze cellen, een grote bibliotheek van informatie. Wij maken als mens hier contact mee, bewust en onbewust. Hyun Ki is als systeem ontwikkeld zodat iedereen op zijn of haar eigen manier contact kan leggen met deze herinnering. Hoewel de energie als informatie een collectief is, is het Hyun Ki systeem uniek te noemen.  De persoonlijkheid van ieder individu is uniek te noemen en daarmee ook zijn of haar beeldvorming en gedachten.

Waarom is Hyun Ki multi disciplinair

Hyun Ki is een persoonlijk ontwikkelingsmethode, een lesmethode. Hyun Ki is multidisciplinair, omdat het zich met meerdere facetten bezighoudt.

Niet alleen met energie sturen maar ook met de effecten op coachen en de toepasbaarheid van het systeem op talloze andere energetische les wijzen. Het is gebleken dat beoefenaars van dergelijke systemen meer inzicht krijgen over wat ze doen hierdoor komen inzichten sneller en wordt de behandeling of coaching als doeltreffender ervaren door de cliënt.

De cliënt

De cliënt, kan gezien worden in bredere zin. De cliënt kan ook uw organisatie zijn. Het Hyun Ki systeem is doeltreffend toegepast op managementniveau. Wat Hyun Ki nu eigenlijk is, heb ik deels vertelt. Los van elkaar betekenen de woorden eeuwige energie en als geheel betekent het kennis.

De persoonlijke ontwikkeling is daarop aangepast. De lesmethode zorgt ervoor dat de persoon die zich wil ontwikkelen dit geheel vanuit eigen essentie kan doen. Dit houdt in dat tijdens de lessen wordt gekeken vanuit het individu wat dit met hem of haar doet, zodat het begrijpen verder gaat dan alleen verstand maar dat het begrip zich kan huisvesten in het gevoel. Wereldwijd zien we dat dit iets is waar velen zich mee bezighouden. Complete marketingconcepten en bestuursvormen zijn hierop geënt.

Hoewel energie als begrip raar tegen aangekeken wordt, is het in alles toegepast desalniettemin is de woordkeuze energie. Kijk maar eens naar uitspraken als ” drive hebben” of in de ”flow zitten” maar ook zeggen we vaak dat iemand er energiek uitziet of juist dat een bepaalde situatie een negatieve of positieve sfeer uitademde.

Hyun Ki houdt zich hiermee bezig maar ook met de vraag hoe kan ik hiermee (beter) omgaan of er positief gebruik van maken.